Bezpečnostní fólie

Bezpečnostní a ochranné fólie LLumar jsou po celém světě aplikovány na skla budov a automobilů ke snížení bezpečnostních rizik spojených s rozbitím skla. Chrání před letícími střepy při autonehodách, vandalismu, teroristických útocích atp. Zpevněním prosklených ploch omezují možnosti násilného vniknutí do chráněného objektu.

Bezpečnostní fólie na sklo je většinou čirá, naprosto průhledná a při kvalitně provedené instalaci na skle téměř nepostřehnutelná. Propustnost světla se pohybuje kolem 90 %. Speciální úprava povrchu těchto okenních fólií zaručuje zvýšenou odolnost proti poškrábání. Díky určitým tepelněizolačním vlastnostem zamezují bezpečnostní fólie na sklo i úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13 %. Kvalitní bezpečnostní okenní fólie nejenom chrání, ale jsou i samy odolné proti UV záření, mají houževnatou a časově stabilní lepicí vrstvu, neodtrhávají se a nežloutnou. V naší nabídce jsou reprezentovány typy SCL SR PS 12, SCL SR PS 7 a SCL SR PS 4.

Označení fólie Typ fólie Zabarvení fólie Potlačená sluneční energie (%) Přenos světla (%) Odraz světla (%) Stínící koeficient Útlum UV záření (minimální) (%) Absorbce (%)
N 1050 SR PS 4 bezpečnostní světlé šedá 44 % 48 % 13 % 0.64 99 % 40 % Zobrazit detail
SCL SR PS 12 bezpečnostní čirá 11 % 90 % 8 % 0.91 99 % 15 % Zobrazit detail
SCL SR PS 4 bezpečnostní čirá 16 % 89 % 8 % 0.97 95 % 10 % Zobrazit detail
SCL SR PS 7 bezpečnostní čirá 16 % 88 % 8 % 0.96 95 % 10 % Zobrazit detail
SHE CL ER PS 4 bezpečnostní čirá bezpečnostní venkovní fólie 16 % 89 % 9 % 0.97 99 % 7 % Zobrazit detail

Bezpečnostní okenní fólie instalovaná na okna (na sklo) dostatečné tloušťky, může sloužit jako mechanická zábrana:

Popis zkoušek mechanické odolnosti folií dle norem EN 356 a EN 12600.

EN 356

Mechanická odolnost bezpečnostních fólií bývá zkoušena podle evropské normy EN356. Důvodem je skutečnost, že většina pojišťoven ve svých pojistných podmínkách požaduje, aby i prosklené plochy objektů byly chráněny proti pokusům o násilné vniknutí. Definují pojem funkční bezpečnostní zasklení, kterým se rozumí zasklení (např. bezpečnostní vrstvené sklo, nebo skleněná tabule s nalepenou bezpečnostní fólií), splňující požadavky normy EN 356 minimálně ve třídě odolnosti P2A, resp. P2. (Někdy P1A, P1.) Zkouška probíhá ve zkušebním zařízení, kterým je pádová věž zkušebny, umožňující uchycení pádového tělesa v požadované výšce. Pro kategorii odolnosti P2, P2A jsou to tři metry. Pádovým tělesem je ocelová koule o průměru 100 milimetrů a hmotnosti 4,11 kg. Po uvolnění padá koule volným pádem na zkušební vzorek 110 krát 90 centimetrů, uložený v upínacím rámu. Na každý vzorek se nechá koule dopadnout třikrát, a to do vrcholů rovnostranného trojúhelníka o délce strany 130 mm, zkonstruovaného kolem geometrického středu zkušebního vzorku. Zkouška se provádí na třech zkušebních vzorcích po sobě. Výsledek zkoušky je považován za vyhovující, pokud ani jeden ze tří po sobě zkoušených vzorků nebude proražen, tj. koule jím nepropadne. O zkoušce je sepsán protokol a zkušební orgán vydá CERTIFIKÁT SHODY.

EN 12600

Kromě ochrany proti násilnému vniknutí je u bezpečnostních a ochranných fólií sledována odolnost vůči bočnímu nárazu, tedy jejich schopnost zamezit poranění při pádu, nebo nárazu osob do prosklené plochy. Evropskou zkušební normou ke klasifikaci odolnosti zasklení proti nárazu je EN12600. Zkouška probíhá tak, že svisle upevněný zkušební vzorek o rozměrech 876 krát 1938 milimetrů je atakován volným kyvem nárazového tělesa, které se skládá ze dvou pneumatik se závažím. Celková hmotnost nárazového tělesa je 50 kg. Nárazové těleso je spouštěno z příslušné pádové výšky (1200 mm pro třídu 1, 450 mm pro třídu 2, 190 mm pro třídu 3). Test se opakuje na osmi shodných vzorcích.Testovaný vzorek vyhovuje, nedojde-li k průniku nárazového tělesa vzorkem. Dále je hodnocen způsob narušení povrchu skla.

Bezpečnostní fólie na sklo může zabránit zničení předmětů i ve výkladních skříních krytých mřížemi.

Dalším příznivým účinkem bezpečnostní okenní fólie je ochrana proti vysypání střepů po rozbití skla. Po úderu do skleněné tabule opatřené bezpečnostní fólií na sklo se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob. Potřeba přesklení není akutní.

Bezpečnostní okenní fólie zpomaluje i šíření požáru. Má vysokou odolnost proti teplu a vykazuje samozhášecí efekt. Nechráněné prosklené plochy žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár. Další vynikající vlastností okenní fólie je ochrana proti UV záření. Zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští, bezpečnostní okenní fólie až o 99 % omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV. Tyto složky působí značné finanční škody, zejmená obchodníkům na vystaveném zboží. Vyblednutím barev trpí látky, oděvy, kožené zboží. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce či nábytek. Použití okenních fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev, jak jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky, založené na porovnání chráněných a nechráněných vzorků referenční modré barvy.

Ovšem pozor! Nejenom UV záření se podílí na vyblednutí barev. Spolupůsobí také intenzita světelného záření, teplota, vzdušná vlhkost, struktura materiálu i kvalita samotných barev.