Montáž fólií

Aby montáž fólií proběhla správně, doporučujeme se držet následujících pravidel. Nesprávná instalace totiž může způsobit optické zkreslení a celkově zhoršené vlastnosti daného typu fólie. S tímto návodem však, podle nás, není problém naše fólie nainstalovat.

Montáž fólií na sklo – stručný popis montáže okenních fólií

Předpis pro instalaci (soubor PDF, cca 160kB)

 1. Před započetím montáže je třeba přesně změřit plochy a zvážit, jak je pokrýt s minimální spotřebou okenní fólie dodávané v rolích o šířce 1,52 metru = spočítat prořez. Zároveň je třeba posoudit obtížnost a rizika instalace. Částečky rzi na kovových rámech, oprýskané laky, staré drolící se kyty a podobné nečistoty se během instalace mohou zachytit na vrstvě lepu. Při instalaci okenní fólie na skla malých rozměrů lze zase předpokládat, že fólie na skle bude klouzat, narážet do rámu a nabere do okrajů nečistoty zbylé po čištění okna mezi sklem a rámem. Montáž fólie Některé zahraniční propagační materiály sice uvádějí, že montáž je rychlá a nijak nenaruší provoz objektu, ale není to docela pravda, a to z následujících důvodů:
 2. Okenní fólie na skle silně zviditelňuje nejen vady skla, ale i veškeré nečistoty, které během montáže přilnou k lepící vrstvě a zůstanou mezi sklem a okenní fólií. Tyto nečistoty se sice neobjevují v takovém rozsahu, aby ovlivnily funkceschopnost fólie, ale znehodnocují estetický dojem z provedené instalace.
 3. Intuitivně je tedy zřejmé, že čím prašnější bude prostředí, a čím větší bude pohyb osob, či předmětů poblíž místa instalace, tím více nečistot se pod okenní fólii dostane. Proto doporučujeme během montáže omezit pohyb v objektu.
 4. Špatný přístup k proskleným plochám může mít za následek nachytání většího množství nečistot na lepící vrstvu při manipulaci s připraveným pásem okenní fólie a také nedokonalé vytlačení zbytků montážního roztoku mezi sklem a okenní fólií.
 5. Reziduální vlhkost mezi sklem a okenní fólií může v reakci s disperzní lepicí vrstvou vytvořit mapy a fleky, při větším množství vlivem soudržnosti molekul vody dokonce bubliny, které budou dlouhé týdny i měsíce mizet. Je vhodné na to zákazníka upozornit ještě před započetím montáže. Zaoblené řezy nebo větší počet řezů na malých tabulkách znamenají větší pracovní náročnost.
 6. Posouzení obtížnosti instalace a vysvětlení možných úskalí zákazníkovi by mělo předcházet sepsání smlouvy o dílo a vlastní montáži okenní fólie na sklo.
 7. Vlastní montáž začíná mytím prosklených ploch a jejich očištěním ocelovou žiletkovou škrabkou. Okenní fólie se odmotá z role a nařeže na přibližné rozměry. Očištěné sklo se lehce nastříká montážním roztokem. Montáž je vhodné provádět ve dvojici. Jeden z techniků uchopí připravenou okenní fólii za horní okraj, druhý z lepu zvolna stahuje ochrannou vrstvu, a to za současného postřikování lepící vrstvy montážním roztokem. Cílem je eliminovat vznikající elektrický náboj a přitahování nečistot rozptýlených ve vzduchu na lep.
 8. Okenní fólie s provlhčenou vrstvou disperzního lepu se přiloží na navlhčené sklo, usadí a ořízne podle rámu. Její povrch se navlhčí a speciálními stěrkami se vytlačuje kapalina mezi sklem a lepem. Navlhčení povrchu okenní fólie a vytlačování zbytku montážního roztoku se opakuje tak dlouho, dokud lze při vytlačování před hranou stěrky pozorovat vlhkost pod okenní fólií (přesněji – viz Předpis pro instalaci“ PDF soubor cca 160kB).
 9. Po vytvrzení lepící vrstvy (cca. 6 týdnů) lze fólii umývat doporučeným postupem, t.j. hrubé nečistoty po řádném navlhčení stáhnout gumovou stěrkou. K čištění a leštění lze používat papírové ubrousky, a tím se vyvarovat poškrábání fólie částicemi prachu. Při čištění nelze používat ostré předměty.
 10. Zajištěné plochy se nedoporučuje vystavovat působení chemických vlivů. Připomínáme nutnost používání odpovídajícího montážního koncentrátu při instalaci fólie na sklo, a to podle typu lepu.
 11. Fólie na sklo s lepem CDF jsou určeny jen na instalaci z vnitřní strany skla.
 12. Při instalaci je bezpodmínečně nutné řídit se PŘEDPISEM PRO INSTALACI, který zpracovává a aktualizuje tuzemský distributor fólií LLumar na základě podkladů od výrobce. Vhodnost použití konkrétní fólie na daný typ zasklení (z hlediska možného popraskání prosklených ploch) konzultujte s dodavatelem.
 13. Všechny okenní fólie mají vrstvu odolnou proti poškrábání.