Dodací a reklamační podmínky

Při instalaci fólií je bezpodmínečně nutné řídit se „Předpisem pro instalaci“, který je obsažen v „Předpisu pro dodržování jakosti“. Ten je k nahlédnutí buď v sídle firmy, nebo ke stažení na internetových stránkách www.middex.cz – záložka MONTÁŽ FÓLIÍ NA SKLO. Dodavatel neručí za chybně provedenou instalaci fólie.

Vhodnost použití konkrétní fólie na daný typ zasklení (z hlediska možného popraskání prosklených ploch) konzultujte s dodavatelem.

Abychom předešli reklamacím z důvodu neodborné instalace fólií, připomínáme nutnost používání odpovídajícího  montážního koncentrátu při instalaci fólií (podle typu lepu) :

Fólie s lepem typu CDF jsou určené jen na instalaci z vnitřní strany skla.

Ochranná fólie SCL SR PS 4 se dodává v boxech o rozměru 16,5 x 19 x 158,5 cm o celkové hmotnosti 11 kg.

  • Rozměr fólie: 1,524 x 30,5m, tj. 46,5m2
  • Kategorie odolnosti: 2B2 dle EN 12600

Ochranná fólie SCL SR PS 7 se dodává v boxech o rozměru 16,5 x 19 x 158,5 cm o celkové hmotnosti  16,5 kg.

  • Rozměr  fólie: 1,524 x 30,5m, tj. 46,5m2
  • Kategorie odolnosti: 1B1 dle EN 12600

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 8 se dodává v boxech o rozměru 32 x 35 x 161,5 cm o celkové hmotnosti 20,5 kg.

  • Rozměr fólie:  1,524 x 30,5m, tj. 46,5 m2
  • Kategorie odolnosti: 1B1 dle EN 12600

Bezpečnostní fólie SCL SR PS 12 se dodává v boxech o rozměru 32 x 35 x 161,5 cm o celkové hmotnosti 35 kg.

  • Rozměr fólie:  1,524 x 30,5m, tj. 46,5 m2
  • Kategorie odolnosti:  P2A dle EN 356

Ostatní fólie jsou dodávány v boxech o rozměru 13,5 x 15,5 x  158,5 cm o celkové hmotnosti 6 – 11 kg.

Nově:

Většinu autofólií dodáváme též v šířkách 0.762m (1/2 role), tzn. 23,3m20,508m (1/3 role), tzn. 15,5 m2.

Všechny fólie mají vrstvu SR nebo ER odolnou proti poškrábání.

Záruka:


Venkovní fólie neinstalujte na plochy se sklonem menším než 45°.

Poskytovaná záruka se vztahuje na samovolné odlupování, popraskání, delaminaci a změnu barvy za běžných atmosférických podmínek do nadmořské výšky 1.700 m . Ručení dodavatele je omezeno na náhradu vadného materiálu. V žádném  případě prodávající nenese odpovědnost a nedává záruky na jakoukoli jinou ztrátu , poškození,  přímé či nepřímé, náhodné, vzniklé nezávisle na prodeji, použití nebo nemožnosti  výrobek použít. Záruka je neplatná, jestliže byl materiál předmětem hrubého zacházení nebo špatné péče.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě výskytu vady fólie postupujte, prosím, při reklamaci dle následujících pokynů:

REKLAMACI UPLATNĚTE PÍSEMNOU FORMOU A UVEĎTE:

Dále Vás žádáme o zaslání vzorku reklamované fólie před odstraněním ochranné vrstvy.

Do vyřešení reklamace zajistěte reklamovaný materiál v plném rozsahu.

Pokud budete vyzváni, zašlete veškerý reklamovaný materiál na adresu firmy MIDDEX PRG s.r.o.