- Dovoz
- Prodej
- Montáž
602 346 036
267 914 820
Kontakt
DNES SLEVA 30% na montáž bezpečnostních fólií

ATESTACE

Všechny automobilové okenní fólie značky LLumar mají atest Ministerstva dopravy a spojů pro provoz na pozemních komunikacích. Narozdíl od nejlevnějších konkurenčních autofólií, které nejsou opatřeny atestem, Vám za používání našich autofólií nehrozí pokuta.

Zadejte nezávaznou poptávku nebo dotaz

Atesty okenních folií


U okenních fólií LLumar, aplikovaných na ploché sklo, byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.

Autorizovanou osobou bylo provedeno posouzení shody vlastností uvedeného stavebního výrobku s požadavky technických předpisů, a to se závěrem: vyhovuje.
Dále byla v rámci procesu certifikace provedena inspekce zabezpečení stálé jakosti produkce.


 

Firma Middex Agency, s.r.o. získala pro okenní fólie LLumar mimo jiné následující hodnocení:


OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU
konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla č. 2755


Zasklení vozidel: ztemňovací fólie skel, bezpečnostní fólie

platnost osvědčení č. 2755 prodloužena rozhodnutím
č.j.: 966/2011-150-SCH2 do 31.3.2013


 


STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. A-ST-01C-2007
Sklo ploché s okenní fólií

 

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. AO/C5/2007/02
Sklo ploché s okenní fólií

 

CERTIFIKATE No: TC0027
Sklo float tloušťky 4 mm s okenní fólií Llumar SCL SR PS 4

 

CERTIFIKATE NO: TC0023
Sklo float tlošťky 4 mm s okenní fólií Llumar SCL SR PS 7

 

CERTIFIKÁT SHODY č. CN-25/2008
Čiré sklo float 4 mm s bezpečnostní fólií SCL SR PS 8

 

CERTIFIKÁT SHODY č. CN-04/2011
Čiré sklo float 4 mm s bezpečnostní fólií SCL SR PS 12


 

Důležité informace